ارسال سفارشات فقط برای شهر مشهد - سفارشات بالای۲ میلیون و پانصد ارسال رایگان

bazarganifallah@ گروه تلگرامی

دوستان میتوانند ازطریق وارد شدن درگروه تلگرامی ازاخرین اخباربرنج مطلع بشن یا با ای دی    fallahco1@   با مدیریت درارتباط باشن
bazarganifallah@       گروه تلگرامی  ricefallah@   کانال تلگرامی

منوی اصلی